Amoerluipaard

De vacht van het amoerluipaard is aan een koud klimaat aangepast. De haren groeien tot 7,5 cm waardoor ze geen last van winterse weersomstandigheden hebben. Bovendien zorgt de lichte, crème-achtige basiskleur voor een goede camouflage in de sneeuw. De donkere, ononderbroken ringen op de vacht van deze katachtige staan ver uit elkaar en zijn groter dan die van andere soorten luipaarden.

Op zijn eentje

In het wild leven amoerluipaarden gewoonlijk alleen. Mannetjes en vrouwtjes komen elkaar alleen in de paartijd tegen. Na drie maand worden dan twee tot vier jongen geboren, die bij hun moeder blijven tot ze ongeveer achttien maanden oud zijn. Dan trekken ze weg om een eigen plekje te zoeken.

Daarom zijn de verlijven in Bellewaerde zo gebouwd dat de dieren elk een eigen verblijf hebben en tijdens de paartijd bij elkaar kunnen.

Training

Amoerluipaarden zijn geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken. Dierenverzorgers zullen dan ook nooit een ruimte betreden waar een dier aanwezig is. In Bellewaerde is het verblijf zo ingericht dat er steeds eenomheining is tussen de luipaarden en ververzorgers. Alle luiken kunnen vanop afstand worden bediend en vergrendeld. Dit is een bewuste keuze, omwille van de veiligheid!

Om de dieren zo goed mogelijk te kunnen verzorgen wordt er training georganiseerd. Deze training is enerzijds belangrijk in functie van medische verzorging en heeft anderzijds zijn nut bij eventueel transport van de amoerluipaarden. Tijdens de training kunnen de verzorgers hun gewicht, tanden, pels, ogen en slijmvliezen controleren, enz. Wanneer de amoerluipaarden naar een andere zoo worden getransporteerd wordt er vooraf een speciale transportprocedure ingeoegend.

Voor de amoerluipaarden is het bovendien een vor van "enrichment" of verrijking!

Kweekprogramma

EAZA dierentuinen willen zich inzetten voor natuurbehoud door zeldzame dieren in gevangenschap te kweken. Hiervoor bestaan kweekprogramma's - de EEP's, wat staat voor European Endangered Species Program. Binnen een EEP werken dierentuinen samen en wisselen ze regelmatig dieren uit om bijvoorbeeld inteelt te voorkomen en dieren raszuiver te houden. Deze uitwisselingen en alle geboortes of sterfgevallen worden bijgehouden in een stamboek. Bellewaerde werkt mee aan het kweekprogramma voor de amoerluipaarden.

IUCN rode lijst

De IUCN rode lijst van bedreigde soorten biedt taxonomische, instandhoudings-en verspreidingsinformatie over de planten en dieren wereldwijd in categorieën en criteria. Dit systeem is ontworpen om het relatieve risico van uitsterven te bepalen, en het belangrijkste doen van de IUCN rode lijst is het aanleggen van een catelogus van de planten en dieren die een hoger risico hebben om uit te sterven aan te duiden volgens graad (ernstig bedreigd, bedreigd en kwetsbaar).

Dieren fiche

Wetenschappelijke naam
Panthera pardus orientalis
Themagebied
India
Status
Ernstig bedreigd
Verspreiding
Oost-Rusland (Primorsky), Noord-Oost China en Noord-Korea
Leefgebied
Riviervallei, bossen
Levensverwachting
8 à 10 jaar in het wild en 20 jaar in dierentuinen
Gewicht volwassen dier
Mannetje 48 kilogram en vrouwtje 42,5 kilogram
Gewicht pasgeboren dier
500 à 700 gram
Draagtijd
90 à 105 dagen
Dikte pels
Zomer: 2,5 centimeter - winter: 7 centimeter
Loopsnelheid
37 kilometer per uur

Wist je dat…

  • er nog slechts 40 amoerluipaarden in het wild leven?
  • de Russische president een oliepijpleiding 40 km heeft laten verschuiven om het leefgebied van de luipaarden te beschermen?